Poradnik

upset man after car crash

Jak postąpić podczas kolizji

Kolizja drogowa, czyli potoczne określenie wypadku drogowego z tą różnicą, że jego uczestnicy nie doznają urazów ani nie ponoszą śmierci. Natomiast w wyniku kolizji drogowej zniszczeniu ulega jedynie mienie, czyli np. uszkodzenie pojazdu, znaku drogowego, barierki itp.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu drogowego art. 44 opisuje jak należy zachować się w razie uczestniczenia w wypadku drogowym (bez ofiar w ludziach, czyli tzw. kolizji drogowej).

Przede wszystkim należy:

– zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
– przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
– niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
– podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

 

Będąc uczestnikiem kolizji drogowej nie mamy obowiązku wzywania policji.
Musimy wiedzieć , że spowodowanie kolizji drogowej to nie przestępstwo i nie pociąga za sobą odpowiedzialności karnej, a więc nie grozi nam więzienie. Możemy być natomiast ukarani mandatem karnym.
Wyjątkiem są jednak takie sytuacje, kiedy mamy uzasadnione podejrzenie, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, albo nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem.

Jeżeli mamy do czynienia z jakąś niewielką stłuczką (np. nieznaczne uszkodzenie zderzaka, rozbicie lusterka lub światła), a sprawca zdarzenia przyznaje się do winy, to za porozumieniem stron należy sporządzić protokół z miejsca zdarzenia.

Natomiast w przypadku, gdy nie możemy dojść do porozumienia kto jest sprawcą kolizji, wówczas lepiej wezwać policję. Ważne jest, aby pod wpływem stresu nie pominąć żadnych istotnych dla sprawy informacji. Ich brak może być później decydujący dla uzyskania odszkodowania. Pamiętajmy więc, że udział policji daje nam gwarantcję i pewność, że wszystkie informacje i fakty zostaną zawarte w odpowiedniej notatce policyjnej.