Jak postępować w razie kolizji lub wypadku?

Co powinieneś zrobić?

Miałem właśnie wypadek co powinienem zrobić?

Wypadek czy stłuczka, nawet drobna, zawsze powoduje stres i zdenerwowanie. Warto wiedzieć co należy robić w takiej sytuacji. Możesz mieć przygotowane w samochodzie odpowiednie porady.
a) Jeśli w wypadku są zabici lub ranni:
- powiadom policję i pogotowie ratunkowe (telefony alarmowe : Policja 997, Pogotowie 999),
- postaraj się o udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,
- nie ruszaj pojazdów do przyjazdu policji, nawet gdyby utrudniały ruch na drodze,
- zabezpiecz ślady związane z wypadkiem,
- zabezpiecz mienie poszkodowanego.
b) Gdy nie ma rannych
- Powinno się usunąć pojazdy z jezdni, lecz należy koniecznie zaznaczyć ich położenie po wypadku (np. poprzez obrysowanie kamieniem na asfalcie),
- Poproś świadków zdarzenia o podanie numerów swoich telefonów i adresu. Jeśli nie chcą, to spisz ich numery rejestracyjne i marki samochodów (najlepiej dyskretnie).
c) Kiedy jeszcze należy wezwać policję:
- gdy trudno jest ustalić kto zawinił albo sprawca kręci i nie chce dokładnie opisać zaistniałego zdarzenia. Istnieje wówczas podejrzenie, że może zmienić zeznania lub nie zgłosić wypadku u swojego ubezpieczyciela (notatki policji potwierdzą twoją wiarygodność),
- gdy sprawca jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
- gdy samochód sprawcy jest niesprawny (nie ma badań technicznych) lub jest kradziony,
- gdy dokumenty sprawcy (dowód rejestracyjny, prawo jazdy lub polisa) są nieczytelne lub wskazują, że są podrobione, a więc bezużyteczne w roszczeniach o odszkodowanie.

Straty pokrywa winny wypadku. Należy spisać oświadczenie lub wypełnić formularz wypadkowy, w którym sprawca wypadku oświadcza, że spowodował zdarzenie i opisuje jego przebieg (dzień, godzinę i miejsce - schemat), oraz powstałe uszkodzenia. W oświadczeniu muszą znaleźć się pełne dane sprawcy spisane z dowodu osobistego i rejestracyjnego oraz prawa jazdy i polisy OC (numer i data wystawienia). Koniecznie należy sprawdzić czy są aktualne badania techniczne, oraz ważność polisy OC. Podpis sprawcy i data zdarzenia muszą być czytelne.

Wówczas odszkodowanie otrzymamy z polisy OC sprawcy zdarzenia. Niezwłocznie po wypadku (do 3 dni) zgłoś się do oddziału ubezpieczyciela sprawcy lub poleconego przez nich rzeczoznawcy, który określi straty. Jeżeli sprawca nie ma ubezpieczenia OC, wówczas koniecznie wzywamy policję, a protokół składamy w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym (lub najbliższym miejsca zamieszkania - mają obowiązek przyjąć). Odszkodowanie za szkody na zdrowiu i mieniu wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku będziesz musiał sam pokryć koszty naprawy samochodu, chyba, że posiadasz wykupioną polisę autocasco. Jeżeli nie posiadasz polisy AC możesz jedynie uzyskać odszkodowanie za straty na zdrowiu. Gdyby udało się zapisać tablice rejestracyjne samochodu sprawcy to należy podać je policji, a następnie odszkodowania dochodzić na drodze sądowej. Jeżeli winny wypadku proponuje zapłatę za szkodę, można ją przyjąć pod warunkiem, że szkoda jest nieduża i nie ujawnią się na większą skalę u mechanika.

Spisz oświadczenie w dwóch egzemplarzach (najlepiej na druku samokopiującym). Następnie zgłoś szkodę u przedstawiciela swojego ubezpieczyciela. Szkody strony przez ciebie poszkodowanej wypłacone zostaną z twojej polisy OC. Odszkodowanie za twoje straty ubezpieczyciel pokryje z twojego ubezpieczenia autocasco.

GÓRA